Doktora/Sanatta Yeterlik

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. EBRU AKÇAPINAR SEZER
e-posta: ebru@hacettepe.edu.tr