GAZ ve TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü - Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı, 2006 yılında Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup, 2010 yılından itibaren Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı olarak devam etmektedir. O günden bugüne kadar birçok Gaz Teknikeri yetiştirmiş ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli tekniker talebini karşılamaya çalışmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

YÖK ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Ön lisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması, 30 işgünü staj yapmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önceki dönemlerde, programda yer alan seçmeli ders çeşitleri artırılmıştır. 60 iş günü olan zorunlu staj 30 iş günü seçmeli, 30 işgünü zorunlu hale dönüştürülmüştür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ülkemizin ihtiyacı olan mühendis ile işçi veya usta arasında iş akışını sağlayan; mevcut kurulu mekanik tesisatın bakım onarımının yanında ayrıca yeni sistemin kurulması için gerekli bilgi ve beceriye sahip olan; mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanan; kendi alanındaki gelişmeleri yakından izleyen; çevre bilinci gelişmiş ve mesleğinde etik sorumluluk kazanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan; bireysel çalışmanın yanında grup çalışmasına yatkın nitelikli teknikerleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği enerji sektöründeki nitelikli yardımcı teknik eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki derslerin yaklaşık %25' ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu atelye ve bilgisayar ortamında verilmektedir. Bunlara ek olarak, programın hitap ettiği sektörde yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmakta, teknik geziler düzenlenmekte ve seminerler verilmektedir. Programda 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet doğalgaz atelyesi yer almaktadır. Son olarak programda 2 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve genel sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu; ara sınavların (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, uygulama vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı ile birlikte hesaplanarak belirlenir. Ara sınav ve genel sınavların ağırlığı %40-%60 arasında olacak şekilde dersi okutan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü stajı başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı : Öğr. Gör. Murat KORKMAZ

E-Posta: mkorkmaz@hacettepe.edu.tr

Tel : +90 312 621 10 23 /119

Fax: +90 312 623 37 49

Adres: Şehitlik Mah. Şehitlik Karşı Mevki Prof Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Cad. Polatlı Ankara-Türkiye

Web: www.polatlimyo.hacettepe.edu.tr