BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1971 yılında Hacettepe Enformatik Enstitüsü'ne bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümümüz, 1977 yılında Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans eğitimi vermeye başlayan ilk iki bölümden birisidir. Şu anda Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olan bölümümüz, 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bölümümüzde, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı olmak üzere 3 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bu duruma paralel olarak lisans eğitimi müfredatımız, bu 3 ana bilim dalı ekseninde kurgulanmıştır.

Lisans programımızda bulunan derslerin tamamı İngilizcedir. Birinci sınıfta temel mühendislik derslerinin yanı sıra bilgisayar mühendisliğine giriş derslerimiz bulunmaktadır. İkinci sınıf ve üçüncü sınıfın bir kısmında, her üç bilim dalımıza ait temel derslere ve uygulama laboratuarlarına yer verilmiştir. Üçüncü sınıfın bir kısmı ile dördüncü sınıfta tamamen seçmeli ders ve laboratuvar düzenlemesi ile öğrencilerimize istediği bilim dalında uzmanlaşma imkanı verilmektedir. Müfredatımız içinde görülebileceği üzere seçmeli/zorunlu birçok teorik dersimiz laboratuvarı ile desteklenmiştir. Ayrıca, iki tane dört haftalık zorunlu stajlarla öğrencilerin mezun olmadan önce iş ortamlarını tanımaları ve deneyim sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, öğrencilerimize gelişmiş laboratuvar imkanları sunmaktadır. Bölümde bulunan laboratuvar ve sistemler şunlardır : SUN sunucuya bağlı istemcilerden 25 kişilik SUN Lab., 30 ve 24 kişilik iki PC Lab., 20 kişilik Yazılım Mühendisliği Lab., 25 kişilik Mikroişleyiciler ve Sayısal Sistemler Lab., Cisco cihazlarla donatılmış Ağ Lab., yüksek yapılandırmalı Unix tabalı Dell bölüm hizmet sunucuları.

Bölümümüz mezunları “Bilgisayar Mühendisi” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisleri iş hayatına atıldıklarında birçok seçeneğe sahiptirler. Türkiye ve dünyada büyük kuruluşlarda mühendislikten yöneticiliğe kadar birçok alanda görev almaktadırlar. Bilgisayar mühendisleri kamu ve özel kuruluşlarda geniş bir yelpazede; var olan bütün sektörlerde uygun iş bulabildikleri gibi sistem analisti, sistem mühendisi, sistem programcısı, veri tabanı yöneticisi, yazılım mühendisi, satış-destek mühendisi, geliştirme mühendisi, tasarım mühendisi, iletişim-ağ mühendisi, bilgi güvenliği uzmanı, arge araştırmacısı, yönetici gibi iş olanaklarına sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal yükseköğretime geçiş sınavında sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, YLS MF-4 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanı 105'tir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmak için 240 AKTS'yi (142 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, iki tane dört haftalık zorunlu stajı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu gereklilik ve kurallar, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'da (Mezuniyet) belirtilmiştir. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında MF-4 puan türünde gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir. Yatay ve dikey geçiş için gereklilik ve kurallar, 8.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İkinci Bölümü'nde belirtilmiştir. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bilgisayar mühendisliği, problem ve eksiklikleri algılayabilme, analiz edebilme, en doğru çözüm yolunu saptayabilme ve bu çözümü bilişim teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanarak en uygun şekilde çözebilme becerileri üzerine kurulu bir disiplindir. Programın temel amacı toplumsal hayatın ve endüstrinin hemen her alanında kullanılan bilişim teknolojilerine hakim, bu teknolojileri kullanarak bir takım sorunları çözen, var olan çözümleri hızlandıran, kolaylaştıran ya da yeni teknolojiler geliştirerek bilişim dünyasına sunan bireyleri topluma kazandırmaktır.

Program içeriği birinci sene temel mühendislik derslerinden oluşmaktadır. Bu temel mühendislik dersleri arasında Fizik, Matematik gibi dersler bulunmaktadır. Bu derslerin yanında öğrenciye İngilizce ve Türkçe iletişimsel becerileri kazandırmak için verilen Türk Dili ve Dil Becerileri dersleri verilir. Temel mühendislik derslerinin yanında birinci sene öğrenciye programlama alışkanlıkları kazandırmak üzere Programlamaya Giriş dersleri verilir. İçerik, ikinci sene alanla ilgili olan Veri Yapıları ve Algoritmalar, Mantıksal Tasarım, Kesikli Matematik, Bilgisayar Yapısı gibi temel derslerden oluşmaktadır. Bunların yanında alanla bağlantılı olan Olasılık, İstatistik, Temel Doğrusal Cebir gibi dersler de ikinci senede verilmektedir. Üçüncü sene Programlama Dilleri, Sistem Programlama, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Veri Yönetimi gibi alana özgü derslerin yanında öğrenciyi ilgi duyabileceği alanlara yönlendirme amaçlı olarak teknik seçmeli dersler verilmektedir. Bu teknik seçmeli dersler arasında Görüntü İşlemenin Temelleri, Oyun Teknolojileri, Bilgisayar Ağları, Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Grafiği, Gömülü Sistemler, Veri İletişimi gibi çok farklı alanlara ait dersler bulunmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları devlette veya özel sektörde yazılım mühendisi, sistem mühendisi, veritabanı yöneticisi, veritabanı mimarı, ağ ve internet güvenlik uzmanı, bilişim güvenliği uzmanı/yöneticisi, ağ yöneticisi, ağ mühendisi, donanım teknisyeni, kontrol mühendisi, gömülü sistemler uzmanı, web tasarım uzmanı, sistem tasarımcısı gibi çok farklı iş alanlarında çalışmaktadırlar. Bilişim teknolojileri artık eğitimden sağlığa, hizmet sektöründen savunma sanayisine neredeyse akla gelebilecek her alana girmiş ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple de, bilişim dünyasının olmazsa olmaz aktörü bilgisayar mühendisleri tüm bu alanlarda iş yapan firma kurumlarda mesleklerini icra ederler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda zorunlu dersler %61 oranında, seçmeli dersler ise %39 oranındadır. Öğrenci fakülte ortak havuzunda bulunan seçmeli derslerden 6 tane (22 AKTS) 4 senelik program boyunca almalıdır. Bu seçmeli derslerin oranı programda %9 iken, bütün seçmeli dersler içinde (teknik seçmeli ve bölüm dışı seçmeli dersler) %23'lük bir oranı ihtiva etmektedir.

Öğrencinin 4 yıllık program dahilinde 2 defa staj yapması gerekmektedir. Stajların kredileri 5 AKTS olmak üzere toplam 10 AKTS'lik krediye karşılık gelmektedir. Stajlardan ilkinin 5. yarıyılın sonunda, ikincisi ise 7. yarıyılın sonunda yapılması önerilmektedir.

Programdaki tüm dersler dönemlik olarak verilmekte ve yıllık olarak verilen dersimiz bulunmamaktadır. Programda laboratuvar derslerimiz uygulama ağırlıklı iken, bunun dışındaki derslerimiz daha çok teorik olarak verilmektedir. Bunun haricinde ise Proje I ve Proje II gibi uygulama ağırlıklı olarak verilen teknik seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Programda önkoşullu ders bulunmamaktadır. Program da yer alan laboratuvar dersleri kuramsal derslere bağlıdır ve laboratuvar derslerinin kuramsal dersleriyle eş zamanlı alınması gerekmektedir. BBM 413 Görüntü İşlemenin Temelleri ile BBM 415 Görüntü İşleme Lab.,BBM 421 Oyun Teknolojileri ile BBM 423 Oyun Teknolojileri Lab., BBM 451 Bilgisayar Ağları ile BBM 453 Bilgisayar Ağları Lab., BBM 463 Bilgi Güvenliği ile BBM 465 Bilgi Güvenliği Lab., BBM 467 Veri Yoğunluklu Uygulamalar ile BBM 469 Veri Yoğunluklu Uygulamalar Lab., BBM 471 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ile BBM 473 Veri Tabanı Lab., BBM 481 Yazılım Geliştirme ile BBM 483 Yazılım Geliştirme Lab., BBM 491 Bireysel Yazılım Süreci ile BBM 493 Bireysel Yazılım Süreci Lab., BBM 406 Makine Öğrenmesinin Temelleri ile BBM 409 Makine Öğrenmesi Lab., BBM 412 Bilgisayar Grafiği ile BBM 414 Bilgisayar Grafiği Lab., BBM 416 Bilgisayarlı Görünün Temelleri ile BBM 418 Bilgisayarlı Görü Lab., BBM 422 Hareketli Hesaplama ile BBM 424 Hareketli Hesaplama Lab., BBM 432 Gömülü Sistemler ile BBM 434 Gömülü Sistemler Lab., BBM 472 Mekansal Bilgi Sistemleri ile BBM 474 Mekansal Bilgi Sistemleri Lab., BBM 482 Yazılım Kalite Güvence ile BBM 484 Yazılım Kalite Güvence Lab., BBM 492 Takım Yazılım Süreci ile BBM 494 Takım Yazılım Süreci Lab., BBM 495 Doğal Dil İşlemeye Giriş I ile BBM 497 Doğal Dil İşlemeye Giriş I Lab., BBM 433 Mikroişleyiciler ile BBM 436 Mikroişleyiciler Lab. ve BBM 461 Güvenli Programlama ile BBM 459 Güvenli Programlama Lab. programda eşzamanlı olarak alınması gereken derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu gereklilik ve kurallar, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'da (Mezuniyet)belirtilmiştir. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur. Bu koşullar:

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.

ç) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmak için 240 AKTS'yi (142 ulusal krediyi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, iki tane dört haftalık zorunlu stajı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mehmet Önder Efe
e-posta: onderefe@hacettepe.edu.tr

Bölüm Tel: 90 312 2977500
Bölüm Faks: 90 312 2977502
e-posta: bilgi@cs.hacettepe.edu.tr