RADYOTERAPİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1984 yılında eğitim öğretime başlayan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun şu an mevcut olan 9 programdan biri Radyoterapi Teknikerliğidir.Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi içerisinde D Blokları 3.katta yer almaktadır. Öğrenciler 2002-2003 öğretim yılından itibaren,Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız giriş sistemi ile gelmektedirler. Kontenjanlar meslek lisesi mezunlarınca doldurulmaktadır. Çok düşük olasılıkla açık kontenjan kaldığı takdirde genel lise mezunları da tercih yapıp Sağlık Meslek Yüksekokulundaki mevcut programlara kayıt olanağı bulabilmektedirler. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar. Programın öğretim dili Türkçedir. Zorunlu ortak dersler arasında ilk ve ikinci yarıyıl içinde verilen Temel İngilizce1 ve 2,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ve 2 ,Türk Dili 1 ve 2 adlı dersler olup toplam 16 AKTS'lik bir krediye sahiptir. Bu dersler tüm Program içerisinde % 13.3'lük bir dilimi oluşturmaktadır. Öğrenciler pratik uygulamalarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi gerçekleştirmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için lise veya meslek lisesi mezunu olmak gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçiş yapabilmektedir. Lise mezunları ise kontenjan dahilinde YGS puanı ile kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Radyoterapi programında önlisans derecesi almak için 120 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak gerekir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Radyoterapi programına giriş için Türk Ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gereklidir. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak şartı aranır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Radyasyon onkologlarına yardomcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar radyasyon onkolojisi bölümü bulunan devlet ve özel hastanelerde ve üniversitelerde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda bölüm içi seçmeli ders oranı %15, bölüm dışı ise %10'dur. Bölüm dışı Seçmeli dersler koordinatörlüğünden SEC 231.01 Tıbbi teknisyenler için Mesleki İngilizce dersini seçebilecekleri gibi, diğer fakülte ve yüksekokullardan isteğe bağlı olarak seçmeli ders alabilirler. Stajlarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında tamamlamaktadırlar. Radyoterapi programı uygulama ağırlıklı bir programdır ve ön koşullu ders sayısı 0'dır. Programın birinci yılındaki dersler öğrenciye meslek ile ilgili temel bilgileri verirken, ikinci yıl mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya ve uygulamaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenciler 2 yılı (4 sömestir) tamamladıklarında mezun olabilmektedirler. Mezuniyet için H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gözde Yazıcı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı E-Posta: yazicig@hacettepe.edu.tr Telefon: 3052900 Program Bologna Sorumlusu: Doç. Dr. Tüzün Fırat Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü E-Posta: tuzun@hacettepe.edu.tr Telefon: 3051576