ERGOTERAPİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü programı 2009 yılında ergoterapist yetiştirmek amacı ile açılmıştır. Program hazırlanırken Avrupa Ergoterapi Yükseköğrenim Ağı (ENOTHE) den destek alınmıştır. Program yeterliliğe dayalı olarak hazırlanmış ve Program yeterlilikleri 2006 yılında belirlenmiştir.Lisans Programımızın akreditasyon çalışmalarına 2009 yılında başlanmış ve Dünya Ergoterapi Federasyonu (WFOT ) ile çalışmalar başlatılmıştır. Program standartlarının WFOT tarafından onaylanması için başlatılan minimum standartları oluşturma çalışması içinde; Programın eğitim standartları 2012 yılında 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde WFOT tarafından onaylanmıştır. Ergoterapi lisans program Türkiye'de tek ve ilktir. Bu yönü ile ülkemize öncülük etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kayıt Kabul Şartları Ergoterapi Bölümüne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eş değer bir eğitim almış olmak ve ulusal LYS ( lisans yerleştirme sınavında) MF 3 puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Lisans derecesi için “Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ilgili Ergoterapi programın diplomaları verilir.

Madde 5- (1) Lisans diploması, sekiz yarıyıl süreli fakülte ve yüksekokul mezunlarına verilir. (2) Hacettepe Üniversitesi “Çift Anadal Yönergesi”ne göre, çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere de kayıtlı oldukları anadal programı lisans diploması dışında “Çift Anadal Lisans Diploması” verilir. (3) Uluslararası ortak programların yürütüldüğü akademik birimlere kayıt yaptırmış olan ve her iki yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim programlarını, tüm gereklerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi ve ortak program yürütülen diğer üniversiteden birer diploma almaya hak kazanırlar. Hazırlanan diplomalarda her iki yüksek öğretim kurumunun adları yer alır.

Lisans eğitimi boyunca toplamda 240 AKTS'lik dersi tamamlamış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Orta öğretim düzeyini tamamlamış olmak.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ergoterapi lisans programının amacı, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri sentezleyebilen, kişi merkezli ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerini planlayıp uygulayabilen, kişilerin anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırarak toplumsal katılımlarını sağlayan ve yaşam boyu öğrenme, klinik muhakeme etme, eleştirel düşünme ve interdisipliner çalışma becerisi ile kanıta dayalı uygulamalar yapabilen, mesleki etik ve yetkinliğe sahip ergoterapistler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Ergoterapi Bölümünden mezun olanlar "ergoterapist" unvanı alacaktır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere "Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Hülya Kayıhan

e-posta: hkayihan@hacettepe.edu.tr