BESLENME ve DİYETETİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye'de üniversite düzeyinde mesleki eğitim veren ilk kurumdur. Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programı 4 yıllık eğitim ve öğretim yılından oluşmaktadır (1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı öğrencinin isteğine bağlıdır). Mesleki eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, teorik öğretim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesi yaz stajı ile hastaneler ve diğer kuruluşlarda tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olarak diğer stajlarını yapmaktadır. Bu program uygulamasıyla öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim ve araştırma yapmak amacıyla ilk defa 1962 yılında Diyetetik adıyla bir program olarak hizmete girmiştir. Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nun 1963 yılında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline gelmesiyle Diyetetik Programı yeniden yapılandırılarak fakültenin Temel Bilimler Yüksekokulu'na bağlı bir bölümü haline getirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nin 8 Temmuz 1967 tarihinde kurulmasıyla, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. Bir süre Ev Ekonomisi Yüksekokulu içinde yer alan birim 1976 yılında, Ev Ekonomisi Yüksekokulu'ndan ayrılarak Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü ile birlikte Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu'na bağlanmıştır. 1977 yılında Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü'nün Mühendislik Fakültesi'ne bağlanmasından sonra, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu'nun tek bölümü olarak Beslenme ve Diyetetik alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim uygulamalarını ve araştırmalarını sürdürmüştür. Beslenme ve Diyetetik Bölümüne bağlı Beslenme Bilimleri, Diyetetik ve Toplu Beslenme Sistemleri olmak üzere 1994 yılında 3 Anabilim Dalı, 2001 yılında da Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı kurulmuştur. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007 yılında 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlanmıştır. İlk olarak 1966 yılında mezun vermeye başlayan bölüm, bugüne kadar toplamda 3014 diyetisyen yetiştirmiştir. Her yıl bu sayıya en az 85 mezun eklenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları Sayısal puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır. Bazı meslek dersleri İngilizce seçmeli olarak alınabilmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gereklidir.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3. Bu koşullar:

  1. Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak,
  2. Programın gerektirdiği minimum krediyi almak,
  3. En az 2.00 genel akademik ortalamayı tutturmaktır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce ve Bilgisayar dersi için akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Beslenme ve Diyetetik Programının eğitim amacı:

  1. Yaşam boyu bireyin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan,
  2. Uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun,
  3. Evrensel değerler ışığında bilimsel ve etik değerlere sahip,
  4. Beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan

“Diyetisyen” yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ‘den gereken puanı almaları durumunda bahsedilen kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır. Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği' ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD-European Federation of the Association of Dietitians) ve Uluslararası Diyetetik Konfederasyonu (ICDA-International Confederation of Associations of Dietetians) üyesidir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Beslenme ve Diyetetik Programı, diyetisyenlik mesleği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencinin alması gereken zorunlu ders 174 AKTS'dir. Seçmeli derslerden 66 AKTS'si alındığında bütün derslerin %25'ini oluşturmaktadır. Bölüm dışından alınabilecek seçmeli dersler, bütün seçmeli derslerin %8'ini oluşturmaktadır. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir. Öğrenciler, beslenme ve diyetetik alanına yönelik yaz stajı ile koruyucu, tedavi edici, toplu beslenme yönetimi ve toplum sağlığı ve beslenmesiyle ile ilgili olan stajlarını hastaneler ve diğer kuruluşlarda yaparak eğitimlerini tamamlamaktadır. BES448, BES449, BES450 ve BES452 staj dersleri öğretim programında 7. yarıyıl hem de 8. yarıyılda açılmaktadır ve bir yarıyılda öğrenciler sadece 2 staj dersini alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-yonetmelikler.html ) uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları” nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel

AKTS Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Mevlüde Kızıl, Doç. Dr. Pelin Bilgiç

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 06100 Sıhhiye/Ankara

Telefon : (312) 311 96 49 – 310 10 26

(312) 305 10 94 – 305 10 96 – 305 16 65

Fax : (312) 309 13 10

e-posta : nutrdiet@hacettepe.edu.tr

web : www.bdb.hacettepe.edu.tr