GİTAR PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
Gitar Sanat Dalı Prof. Dr. Ahmet Kanneci tarafından 2005-2006 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Kanneci yürütmektedir. Gitar Sanat Dalı, yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarında çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte, sanatsal ve bilimsel çalışmalarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunuyeti şartı aranmaktadır. Programa YGS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilmektedir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr ). Uluslararası öğrenciler için ise Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Gitar Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 132, AKTS kredi toplamı ise 240'tır. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi'nin Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği geçerlidir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki Öğrenmelerin Tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Gitar Sanat Dalı Lisans Programı´nın amacı müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak; alanında gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri birleştirerek, gitar repertuarının her döneminden eserleri uluslararası seviyede icra eden; sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık gitaristler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

  1. Mezunların Mesleki Profili
Gitar Sanat Dalı mezunları kamuya veya özel sektöre ait sanat kurumları ile konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinde akademisyen veya eğitmen olarak çalışabilir, ayrıca solist veya eşlik sanatçısı olarak iş bulabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  1. Öğretim Programının Yapısı
Gitar Sanat Dalı lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Lisans programına geçişte solfej ve gitar derslerinden oluşan bir yıllık mesleki hazırlık programı yer almaktadır. Öğrencinin lisans eğitimine başlayabilmesi için hazırlık programında yer alan her iki dersten de başarılı olması gerekmektedir. Lisans programında her yarıyılda 30 olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Zorunlu dersler 180 AKTS/100 ulusal kredi, seçmeliler ise 60 AKTS/47 ulusal krediye sahiptir. Programın toplam zorunlu ders sayısı 45'tir. Bunlar alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri olarak gruplanmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli statüdedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketi'nde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

Programdan Mezun Olmak için Gerekli Koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra ortak zorunlu dersler hariç en düşük 132 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da Eşdeğeri

Prof. Dr. Ahmet Kanneci (Gitar Sanat Dalı Başkanı)