YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
Ankara Devlet Konservatuvarı 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk‘ün isteği üzerine Türkiye'nin müzik yaşamını kalkındırmak için kurulmuştur. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı keman sanatçısı ve eğitimci Lico Amar'ın öncülüğünde açılmıştır. Walter Gerhard (keman sanatçısı ve eğitmen), A. Haendschke (keman sanatçısı ve eğitmen), Adolf Winkler (keman sanatçısı), Walter Wunsch (keman sanatçısı), Necdet Remzi Atak (keman sanatçısı), Mahmut Ragıp Gazimihal (keman sanatçısı), İzzet Nezihi Albayrak (viyola ve keman sanatçısı), bölümün ilk sanatçı eğitimcileridir.

Ankara Devlet Konservatuvarı 1982 yılında YÖK yasası ile Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve sanatta yeterlik) programlarıyla, gerek akademik öğrenim yaşamına gerekse ulusal ve uluslararası çerçevede yer alan sanat ve müzik eğitimi kurumlarına katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 163 olup, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Yaylı Çalgılar Lisans Programının amacı; ulusal ve uluslar arası çerçevede yer alan sanat ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak bilgi, beceri ve donanıma sahip, alanının tarihsel gelişimini özümseyerek dönemine uygun yorumlayabilen, müzik anlayışında seçkin bir estetik beğeniye ulaşmış, gelişmeleri yakından izleyen ve yürüttüğü çalışmalarla alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek düzeye erişmiş yaylı çalgı yorumcuları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız; yurt içi, yurtdışında faaliyet gösteren; Devlete bağlı ve özel orkestralarda(Senfoni, Opera, Üniversitelere bağlı akademik orkestralar, Oda orkestraları) orkestra üyesi veya solisti olarak; Özel ve Devlete bağlı Konservatuvarlar'da Akademisyen olarak, finanse edilmiş oda müziği gruplarında grup üyesi olarak, iş olanaklarına sahiptirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

. Öğretim Programının Yapısı

Bu programda; 15'sı üniversite zorunlu dersleri olmak üzere, toplam 121 yerel kredilik zorunlu ders verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 150 yerel krediyi tamamlamak üzere, en az 29 yerel kredilik seçmeli ders almalıdır. Yaylı Çalgılar Anansanat Dalı'nda toplam 54 yerel kredilik seçmeli ders mevcuttur. Seçmeli dersler, Yaylı Çalgılar Anansanat Dalı'nda alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite'nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

Programın sahip olduğu toplam 240 AKTS kredisinin 180'i zorunlu derslere ait olup 60'ı seçmeli dersleri kapsamaktadır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Lisans Öğretim Programında toplam iş yükü: (ortak zorunlu dersler hariç) I. yarıyılda 664,II. yarıyılda 673, III. yarıyılda 733, IV. yarıyılda 771, V. yarıyılda 486, VI. yarıyılda 486, VII yarıyılda 586, VIII. yarıyılda 586 ve toplamda 4985 dir.

Programın dersleri dönemlik olup, programda önkoşullu ders bulunmamaktadır. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, eşit ağırlıklı pratik ve teorik nitelikte olup, öğrenciye, yaylı çalgılar alanında temel teşkil edecek bilgi ve becerileri vermekte; uygulama ve yorum ağırlıklı olan üç ve dördüncü yıllardaki dersler ise, enstrümancı olarak sahne performansına yönelik mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Enstrüman: Komisyon Ders Geçme Notu:70 (B3) YÇL.101-102, YÇL.201-202, YÇL.301-302, YÇL.401-402

Oda Müziği: Komisyon, Ders Geçme Notu 70 (B3) YÇL.103-104, YÇL.203-204, YÇL.303-304,YÇL.403-404

Korrepetisyon: (Seçmeli) Komisyon, Ders Geçme Notu 70 (B3) YÇL.107-108, YÇL.207-208,

YÇL.307-308, YÇL.407-408

Enstrüman Repertuvarı: (Seçmeli) Komisyon, Ders Geçme Notu 70 (B3) YÇL 109–110,YÇL 209–210,YÇL 309–310,YÇL 409–410

Orkestra: Komisyon Ders Geçme Notu 70 (B3) YÇL 105–106,YÇL 205–206,YÇL 305–306 ,

YÇL 405–406

- Yukarıda belirtilen derslerin başarı değerlendirmesinde % 40 Ara sınav, % 60 Genel sınav notu esastır. Komisyon notu 70 (B3) olmayan öğrencinin ara sınav notu değerlendirmeye alınmaz.

-Bu derslerin ara sınavları Ders Sorumlusu tarafından yapılır.

-Bu derslerin dışındaki dersler Hacettepe Üniversitesinin Lisans Eğitim Öğretim yönetmeliğinde belirtilen ders geçme notu esastır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

Doç. Ş.İzzet Nazlıaka (Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)