SERAMİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı 1983-1984 ders yılında eğitime başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. Seramik Bölümü genç ve dinamik eğitim kadrosuyla Türkiye'de kurulmuş seramik bölümleri içinde en nitelikli olanlarındandır.

Seramik Bölümünün üstlendiği görev ve amaç; seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir. Öğretim kadrosunun kendini geliştirmesinin, sanatı yaşamasıyla ve üretkenliğiyle paralel olduğu düşüncesini benimseyen, Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü öğretim elemanları, düzenli olarak ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Seramik Bölümü ders müfredatını teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda yenilemektedir. Böylece öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmekte; mezun olduklarında tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalışabilmektedirler.

Çok yönlü yetişerek bilgisini güncel yaşam pratikleriyle sentezleyebilen öğrencilerimiz, teknolojiyi endüstriyel tasarıma katkıda bulunabilecek düzeyde kullanabilmekte ayrıca fakülte bünyesinde diğer bölümlerde açılan dersleri de alarak yan dal sertifikası alma hakkına sahip olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa LYS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Seramik Bölümü'den mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almış ve başarmış olmak gereklidir. 2013-2014 yılı öncesi girişli öğrencilerin ise 160 ulusal krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi ya da yurt dışı bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler, bölümümüze yatay ve dikey geçiş ile geldiklerinde Lisans Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi doğrultusunda işlemler yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Seramik Bölümü ders müfredatını teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda yenilemektedir. Böylece öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmekte; mezun olduklarında tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ağırlıklı olarak uygulamalı dersler içeren program, %75 zorunlu %25 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğrencinin mezun olması için gereken 145 kredinin 110 kredisi zorunlu, 35 kredisi seçmeli derslerden oluşmalıdır. 35 kredilik seçmeli dersin 21 kredisi (%60) bölüm içi seçmeli derslerden, 14 kredisi (%40) bölüm dışı seçmeli derslerden oluşmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Seramik Bölümü Lisans programında belirlenen derslerin; sınavları, değerlendirme kriterleri ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan ilgili maddelere göre düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almış ve başarmış olmak gereklidir. 2013-2014 yılı öncesi girişli öğrencilerin ise 160 ulusal krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu

emrefeyzoglu@yahoo.com

Adres: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik Bölümü

Tel: +90 312 297 88 00/139

Beytepe- Ankara