SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI(İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1982 yılında Kamu Yönetimi Bölümü adı altında kurulmuş ve 1983 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Program dili İngilizcedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite giriş sınavında programa kabul için gerekli minimum puanı almış olmaları gerekmektedir. (Kayıt Kabul Koşulları ile ilgili olarak, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgi için, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresine ve ÖSYM'nin sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için http://www.osym.gov.tr adreslerine bakınız.)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencinin 240 AKTS'yi (165 Ulusal Kredi) başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Lise diplomasına sahip olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı, öğrencinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesini, bilimsel araştırma yapmasını ve bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kamu kesiminde kaymakamlık, idare hâkimliği; kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik, akademisyenlik vb.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 56 ders bulunmaktadır. Bu derslerden 14'ü bölüm içi seçmeli derstir. Seçmeli ders oranı (14/56); % 25'tir. (Bölüm dışı seçmeli ders bulunmamaktadır.)

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezun olmak için 240 AKTS'yi (165 Ulusal Kredi) başarı ile tamamlamış olmak ve derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Bölüm Başkanı

E-Posta: nadi@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2978725

Fax: +90 312 2978740

Adres: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.kamu.hacettepe.edu.tr/