İKTİSAT PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İktisat Bölümü, 1967 yılında, mesleğin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1982 yılında, yeni kurulmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çatısı altına girmiştir. 1993 yılında İngilizce İktisat Programı yürültülmeye başlamıştır. İktisat Bölümü, amacı yüksek öğrenim öğrenci ve öğretmenlerinin Avrupa içindeki akademik dolaşımını desteklemek olan Erasmus Programı'nın etkin bir katılımcısıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İngilizce İktisat Programına giriş için:

1)Türk orta öğretimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer eğitim almış olmak

2)Üniversite Sınavında (YGS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

İktisat bölümü, YGS TM-1puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Mezuniyet için gerekli olan kredi toplamı en az 240 AKTS'dir. Öğrenci almış olduğu dersleri, programın öngördüğü toplam kredi miktarını başarı ile tamamlamış olmalı, en az 2.00 akademik ortalamayı sağlamalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İktisat Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Özel sektörün ve kamu sektörünün ekonomik konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu alandan mezun olan kişiler isterlerse ve gerekli şartları sağlarlar ise iktisat alanında akademik çalışmalara devam edebilirler.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümümüzözel sektör ve kamu sektörü için genç ekonomistler yetiştirmektedir. Mezunlarımız kamu sektöründe, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve BDDK gibi çeşitli prestijli kurumlarda iş imkanları bulmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek lisans ve doktora programına devam ederek akademik kariyer elde etme şansları da bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölümümüz birinci sınıfta temel giriş dersleri, ikinci sınıfta daha detaylı ekonomi desleri önermektedir. Üçüncü ve son sınıflarda ise öğrenciler çok çeşitli seçmeli dersler arasından tercihler yaparak kendilerini iktisadın belli alt dallarında geliştirme imkanı bulmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler, • Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak, • Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak, • En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak, • H. Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr.H. Hakan MIHÇI

Bölüm Başkanı

E-Posta: hakan@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 297 86 52

Fax: +90 299 20 03

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.iktisat.hacettepe.edu.tr/