FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın temel görevi orta öğretim kademesinde görev yapacak fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Eğitim Programı dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programda alan dersleri, alan eğitim dersleri ve öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri okutulmaktadır. Anabilim Dalımızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2) ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavda bölümünden yeterli puanı almak

Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinde belirli yönetmelikler çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler fakülte yönetim kurulunun ders içeriği ile ilgili onayı ile bazı derslerden muaf olabilmektedir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ortaöğretimde görev alacak temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, öğretmenlik etik değerlerini özümsemiş, bilişim çağına uyumlu, fizik okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerilerine sahip, gelişen bilim ve teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktarabilen, öğrendiklerini günlük hayat ile ilişkilendirebilen, alanı ile farklı disiplinler arasında köprü kurabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip, fizik, toplum ve çevre arasındaki ilişkiye duyarlı ve yeniliklere açık fizik öğretmenleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında fizik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.phpgrp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim