ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Özel Eğitim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2013 yılında özel eğitim öğretmeni yetiştirmek amacıyla Özel Eğitim Bölümü olarak kurulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması "Yükseköğretime Geçiş Sınavı" (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. "Yükseköğretime Geçiş Sınavı", orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS'de en az bir puan türünde 180 ve üzeri puan alan adayların ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmaktadır. Bu sınavda TS1 puan türünden yeterli puanı alabilen öğrenciler programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/content/view/476/ linkinden ulaşılabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin diğer bireyler gibi bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlamayı hedefleyen, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca program, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimleri alanında akademik bilgiler üretmeyi ve uygulamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda yetersizliği olan ve özel eğitime gereksinim duyan bireylerin toplum içerisinde üretici ve aynı zamanda topluma katkı sağlayan bireyler haline gelmesinde yardımcı olacak öğretmenler yetiştirilecektir.

Ülkemizde lisans düzeyinde 31 üniversitede Özel Eğitim Bölümü bulunmaktadır. Özel eğitim bölümleri kapsamında zihinsel engelliler, işitme engelliler, görme engelliler, üstün yetenekliler anabilim dalları yer almaktadır. Ancak MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20. 02. 2014 tarihli 9 sayılı kararıyla Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Görme Engelliler Öğretmenliği alanları Özel Eğitim adı altında birleştirilmiştir. Bu kararla Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programlarının Özel Eğitim lisans programı olarak değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Hacette Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü bu karara dikkate alarak özel eğitim öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans programı oluşturmuş ve farklı tanılara sahip öğrencilerle çalışabilecek bir öğretmen yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Ülkemizde yetersizliği olan birey sayısı toplam nüfusun yaklaşık %13'ünü oluşturmaktadır. Bu oranın fazlalığı dikkate alındığında program mezunlarının ülke gereksinimini karşılamakta yetersiz kaldığı söylenebilir.

Özel eğitim öğretmenleri, yaygın olarak MEB'e bağlı özel eğitim okullarında ve özel teşebbüsler tarafından açılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedir. Dolayısıyla kamu ve özel sektör tarafından özel eğitim öğretmenliği programı mezunlarına gereksinim artmaktadır. Sonuç olarak, eğitim sisteminin talebi ile eğitim çalışanlarının kendilerini yetiştirme ve geliştirme taleplerine cevap verecek böyle bir programın açılmasının alana önemli katkı getireceği düşünülmüştür.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Özel eğitim öğretmenliği programı mezunları "Özel Eğitim Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Özel Eğitim Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri gibi sektörlerde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Özel eğitim öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir programdır. Programdaki derslerin %58'ini temel alan dersleri, %25'ini öğretmenlik meslek dersleri ve %17'sini genel kültür dersleri oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciler toplam kredilerinin %16'sı oranında seçmeli ders almakla yükümlüdürler. Öğrencilerimiz zihin yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, özel yetenek, işitme yetersizliği ve görme yetersizliği olmak üzere altı farklı alandan seçmeli dersler alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 63 15

E-posta: baloglu@hacettepe.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 6020

E-posta: serdar.koksal@hacettepe.edu.tr