İKLİMLENDİRME ve SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü - İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, 2017 yılında açılmıştır. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programında örgün eğitim verilmektedir. Her yıl yaklaşık 20 öğrenci programa kabul edilmektedir. 2 yıllık eğitim veren İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı 4 dönemden oluşmaktadır. Klima cihazları, ticari ve evsel soğutucular, soğuk depo, soğuk taşımacılık, endüstriyel tip soğutma grupları, klima santralleri, ısıtma ve havalandırma sistemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programında 3 öğretim elemanı bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

YÖK ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Ön lisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması, 30 iş günü staj yapmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önceki dönemlerde, programda yer alan seçmeli ders çeşitleri artırılmıştır. 60 iş günü olan zorunlu staj 30 iş günü seçmeli, 30 iş günü zorunlu hale dönüştürülmüştür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı; İklimlendirme ve soğutma alanıyla ilgili kavramlar, ilkeler, kurallar ve uygulamalar ile ilgili endüstriye dayalı eğitim vermek ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Hedefleri: Alanıyla ilgili sistemleri kuran, işleten, koruyucu bakımını ve tamirini yapan, arıza ve sebebini teşhis eden ve düzeltici işlemleri uygulayan, güvenli ve verimli çalışmayı ilke edinen teknik elemanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet gösteren endüstriyel tesisler, servis hizmeti veren, sistem tasarımı ve projelendirme yapan, ürün pazarlayan işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları görev alabilecekleri çalışma alanlarıdır.Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki derslerin yaklaşık %25' ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu atelye ve bilgisayar ortamında verilmektedir. Bunlara ek olarak, programın hitap ettiği sektörde yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmakta, teknik geziler düzenlenmekte ve seminerler verilmektedir. Programda 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet iklimlendirme ve soğutma atelyesi ve 1 adet iklimlendirme ve soğutma laboratuvarı yer almaktadır. Son olarak programda 3 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve genel sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu; ara sınavların (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, uygulama vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı ile birlikte hesaplanarak belirlenir. Ara sınav ve genel sınavların ağırlığı %40-%60 arasında olacak şekilde dersi okutan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü stajı başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı : Öğr.Gör. Kema GÜRDAŞ

E-Posta : kguerdas@hacettepe.edu.tr

Tel: +(90) 312 502 04 69 / +(90) 312 502 06 59

Fax: +(90) 312 501 99 94

Adres: Başkent Organize Sanayi Bölgesi 42.cadde No.20 06909 Malıköy Sincan/ANKARA

Web: www.hacettepe.edu.tr