TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013 yılında Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe Eğitimi Bölümü olarak kurulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması "Yükseköğretime Geçiş Sınavı" (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. "Yükseköğretime Geçiş Sınavı", orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS'de en az bir puan türünde 180 ve üzeri puan alan adayların ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmaktadır. Bu sınavda TS2 puan türünden yeterli puanı alabilen öğrenciler programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/content/view/476/ linkinden ulaşılabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı'nın genel amacı çağdaş eğitim kuramları ve uygulamaları ışığında, teknoloji ve sanatın etkin kullanıldığı hizmet öncesi eğitim ortamlarında eğitimin kuramsal bilgi temelini edinen, bu bilgi temelini farklı türdeki (köy, şehir, devlet, özel…) ortaokullarda etkili bir şekilde uygulayabilen; bu okulların, okullardaki öğrencilerin ve okulların içinde bulunduğu toplumun gelişimine yön verebilen, ulusal ve uluslararası iş birliği ile mesleki gelişimini sürekli kılabilen; toplum ve çevre duyarlığı yüksek, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliklerine sahip, bu değerlerin ve yeterliklerin korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası dayanışma bilinci taşıyan Türkçe öğretmenleri yetiştirmek ve bu süreci etkili ve sürekli kılacak bilimsel bilgi üretmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Türkçe öğretmenliği programı mezunları "Türkçe Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Türkçe Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren iş yerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Türkçe öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir programdır. Programdaki derslerin %41'ini temel alan dersleri, %20'sini öğretmenlik meslek dersleri ve %39'unu genel kültür dersleri oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciler toplam kredilerinin %26'sı oranında seçmeli ders almakla yükümlüdürler. Öğrencilerimiz bölüm dışından da ilgi ve yeteneklerine göre farklı fakülte ve yüksek okulların ve Hacettepe Konservatuarına bağlı Seçmeli Dersler biriminin derslerini de alabilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Doç. Dr. Özay KARADAĞ

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Beytepe / ANKARA

Tel: 0312 780 72 55 / 0 312 780 68 09 ve 0 312 297 63 15 (Sekreterlik)

E-posta: ozaykaradag@hacettepe.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Özay KARADAĞ

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0312 780 72 55 / 0 312 780 68 09 ve 0 312 297 63 15 (Sekreterlik)

E-posta: ozaykaradag@hacettepe.edu.tr