KALİTE ve UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜH. PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından önerilen Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınması hedeflenmektedir. Eğitim dili Türkçe olacak Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı Hacettepe Üniversitesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokole dayanmaktadır. Bu programın ilk iki dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken son dönem seçmeli derslere, Seminer dersine ve Dönem Projesi çalışmasına ayrılmıştır. Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu yüksek lisans programı ile çalışanların kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliği alanlarında uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Program kapsamında; kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme ve uygunluk değerlendirme konularında dersler ile disiplinler arası teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu program mevcut haliyle; Endüstri, Bilgisayar, Çevre ve Gıda Mühendisliği bilim dallarından teorik dersler ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından önerilecek dersleri içermektedir. Ancak programın kapsamı genişletilebilir niteliktedir ve ileride Elektrik ve Elektronik, Kimya, Malzeme, Makine, Maden, Biyomedikal ve Jeoloji Mühendisliği bilim dallarından da dersler eklenmesi planlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı, en az lisans derecesine sahip üniversite mezunlarına imalat ve hizmet sektörlerinde sistem bakış açısı ile kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme, güvenilirlik, uluslararası standartlar ve uygunluk değerlendirme konularına yönelik bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu yüksek lisans programı ile çalışanların kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliği alanlarında yeni yöntem, araç ve teknolojilerini geliştirme ve uygulama becerisi ile uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Murat Caner TESTİK Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapacaktır.

E-posta: mtestik@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-297 89 50

Fax: +90-312-297 89 53

Adres:

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe ANKARA