OYUNCULUK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı; Türkiye'de akademik düzeyde oyunculuk eğitimi veren ilk birimdir. 1936 yılında kurulan “Ankara Devlet Konservatuvarı” bünyesinde “Tiyatro Bölümü” olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümün kurucu yöneticisi Türk Hükümeti tarafından davet edilen Alman tiyatro ve opera rejisörü Prof. Carl Ebert'tir. Carl Ebert'in oyuncu, rejisör ve tiyatro eğitmenleri yetiştirmek üzere planladığı eğitim-öğretim müfredatı, ulusal bir yöntem oluşturma düşüncesini temel almakla birlikte, Max Reinhardt'ın ve Konstantin Stanislavski'nin yorum yöntemlerini birlikte içeren Rus ve Alman oyunculuk ve rejisörlük yöntemlerinin sentezi niteliği taşır.

Konservatuvar'ın 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmasıyla Sahne Sanatları Bölümü'ne bağlı bir birim olan Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı, Stanislavski yorum yönteminin yanısıra çağdaş oyunculuk biçem ve teknikleriyle zenginleştirilmiş, ulusal/yerel araştırma, yorum, teknik ve uygulamalara yer veren bir lisans programı uygulamaktadır.

Ülkemizde oyunculuk eğitiminde köklü ve saygın bir geçmişe sahip olan birim lisans eğitiminde; ulusal ve uluslar arası ilgili programları, uygulamaları yakından izleyen; oyunculuk eğitiminin alt disiplinlerinde eğitim-öğretimi ve diğer sanat ve bilimlerle ilişkide disiplinler arası etkileşimi önemseyen; çağdaş eğitim anlayışıyla ulusal/yerel kaynakları değerlendiren; konferanslar, seminerler, atölye çalışmalarıyla desteklenen ders programlarıyla tiyatro, sinema, TV ve diğer gösteri sanatları alanlarına donanımlı, yaratıcı sanatçılar yetiştirerek sosyal ve kültürel misyonunu sürdürmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kayıt Kabul Koşulları

Programa YGS puanı ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilir. Adayların programın sınav yönergesinde belirtilen koşulları karşılaması ve yerine getirmesi gerekir.http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için gerekli ulusal mezuniyet kredisi, ortak zorunlu dersler (ozd) hariç olmak üzere en düşük 167; AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı

Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı Lisans Programı'nın amacı; çağdaş sanat anlayışı çerçevesinde; tiyatro, sinema, televizyon ve diğer gösteri sanatları alanlarında mesleğini başarıyla icra edebilen, oyunculuk sanatının gerektirdiği kuramsal ve teknik bilgiyle donanmış; uygulama içinde donanımını doğru kullanma becerisi kazanmış, araştırmaya, öğrenmeye, yeniliklere açık, bağımsız çalışabilen ve sorumluluk alabilen, iletişim yeteneği ve sosyal yönü güçlü, mesleğin etik değerlerini benimsemiş saygın sanatçılar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunların Mesleki Profili

Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olanlar; tiyatro, sinema, TV ve diğer gösteri sanatları alanlarında oyuncu olarak çalışabilirler. Tiyatro sanat alanında Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatrosu gibi ödenekli kurumlarda ve önemli özel tiyatrolarda istihdam şansı bulabildikleri gibi, kendi girişimleriyle kurdukları tiyatrolarda işletmeci ve/veya oyuncu olabilirler. Sinema ve TV yapımlarında, reklam sektöründe görev alabilir; oyuncu koçluğu yapabilir, oyunculuk ajanslarında çalışabilirler. Yurtdışında eğitim ve çalışma imkanı bulabilenler mesleki birikimlerini yüksek lisans, doktora eğitimiyle ve/veya önemli tiyatro gruplarında katıldıkları atölyelerle geliştirebilir; mesleklerini uluslar arası tiyatrolarda icra edebilirler. İlgili master programlarını tamamlama koşuluyla yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olabilir; gerekli pedagojik formasyonu almaları halinde eğitim-öğretim kurumlarında drama eğitmenliği yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim Programının Yapısı

Bu programda; 15'i üniversite zorunlu dersleri olmak üzere, toplam 150 ulusal kredilik zorunlu ders verilmektedir. Öğrenci mezuniyet için ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dahil en az 182 krediyi tamamlamalıdır. Bu 182 kredinin 138 ulusal kredisi, ozd ve zorunlu dersler, 44 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı'nda 38 yerel kredili bölüm içi seçmeli, 24 yerel kredili alan seçmeli olmak üzere toplam 62 yerel kredilik seçmeli ders mevcuttur. Seçmeli dersler, Tiyatro Anasanat dalından alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite'nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

Tiyatro Anasanat Dalı'ndan alınabilecek bölüm içi seçmeli derslere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Buna göre; Oyunculuk I, II, III, IV; Doğaçlama I, II; Ses ve Konuşma Tekniği I, II, III, IV; Geleneksel Oyunculuk I, II; Sahne I, II; Oyunculuk Biçemleri I, II; Oyun I, II ve Mezuniyet Tezi I, II derslerinin sınavları jürili sınavlardır ve bu sınavlardan öğrencinin en az 70 puan alması gerekir. Diğer derslerin sınavlarında notlandırma en az 50 puandır. Dramaturgi Uygulama, Akrobasi I, II; Hareket I, II, III, IV; Eskrime Giriş I, II; Eskrim I, II, III, IV; Sahne Dövüşü I, II ve Şan I, II, III, IV dersleri jürili sınavlardır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Tezi II dersinin alınabilmesinin önkoşulu öğrencinin Mezuniyet Tezi I dersinden başarılı olmasıdır. Bunun dışında öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir. (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 167 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

  1. Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri
Doç. Dr. Türel Ezici (Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı)

turel.ezici@hacettepe.edu.tr
0 (312) 212 62 10