MÜZİKOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Müzikoloji Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; öğrencilerine, müziği bilimsel perspektifte ve bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilme imkanı sağlamaktır. Müzikoloji Lisans Programı da aynı yaklaşım üzerine temellenmiştir. Bu çerçevede, özellikle müzik teorileri, tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarına yoğunlaşan bir müfredat oluşturulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a, lise mezunu olan, YGS'nin herhangi bir puan türünden en az 240 ham puan almış olan ve Özel Yetenek Giriş Sınavı sonucunda başarılı bulunan adaylar kabul edilirler. Özel Yetenek Giriş Sınavı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi hükümlerine göre yürütülür

(www.hacettepe.edu.tr/duyuru/yonergeler/1823,yonergemuzikolojisinav.pdf).

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik olarak belirlediği koşullar geçerlidir

(http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere toplam 155 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisi elde eden öğrenciler, Program'dan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir

(http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; öğrencilerin, müziği bilimsel perspektifte ve bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilecek objektivizme sahip olmalarını ve müzik teorileri, tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarında üst düzeyde bir birikim elde etmelerini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları, devlet ya da vakıf yükseköğretim kurumlarında akademisyen; devlete veya özel sektöre bağlı diğer kuruluşlarda ise müzikolog olarak görev yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'da toplam 155 ulusal kredilik zorunlu ders yer almaktadır. Programın sahip olduğu toplam 240 AKTS kredisinin 180'i zorunlu, 60'ı ise seçmeli dersleri kapsamaktadır. Söz konusu 60 AKTS kredisi, gerek Müzikoloji Anabilim Dalı'ndan, gerekse başka anabilim/anasanat dallarından seçilen derslerden elde edilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, derse ilişkin bilgi paketinde tanımlanmıştır.

Batı Müziği Teorisi I-VII, Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi I-IV, Piyano I-II ve Geleneksel Türk Müzikleri Çalgıları I-II derslerinin ara sınav ve genel sınavları, jüri değerlendirmesi yoluyla puanlandırılır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır

(http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir

(http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Ayten Kaplan (Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

E-posta: aykap@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 214 84 67 Faks: 0312 214 84 66

Adres: Bahriye Üçok Cad. No:4 PK:06500 Beşevler/Ankara