Ergoterapi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG101 ERGOTERAPİYE GİRİŞZ3 0 3 3
ERG103 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞZ2 2 3 3
ERG105 BÜYÜME ve GELİŞİMZ2 0 2 2
ERG107 SAĞLIK STRATEJİLERİZ2 0 2 3
ERG109 ERGOTERAPİ TEORİLERİZ3 0 3 4
ERG121 ERGOTERAPİDE ETİK ve PROFES.GELİŞİMZ1 0 1 1
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE IZ3 0 3 3
TKD103 TÜRK DİLİ IZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18 2 19 21
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG111 DRAMAS1 2 2 3
ERG113 ERGO.SANAT.YAKLA.RES.VE EL SAN.S1 2 2 3
ERG115 ERGOTERAPIDE ILETIŞIM ve GÖRÜŞME TEKNIKLERIS2 2 3 3
ERG117 YAŞAM KALITESI S2 0 2 3
ERG119 BILIM SANAT FELSEFES2 2 3 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANA132 ANATOMİZ3 4 4 6
BEB650 TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMIZ0 2 1 2
ERG102 ERGOTERAPİDE AKTİVİTELERZ2 2 3 4
FZY116 FİZYOLOJİZ3 0 3 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE IIZ3 0 3 3
PSİ108 TEMEL PSİKOLOJİZ2 0 2 4
SOS100 ENGELLİLİK SOSYOLOJİSİZ3 0 3 5
TKD104 TÜRK DİLİ IIZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18 8 21 30
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG114 STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERIS2 0 2 3
ERG116 MÜZIK-ALGILAMA-ILETIŞIMS1 2 2 3
ERG118 ŞIDDETE MARUZ KALANLARDA REHABİLİTASYONS2 0 2 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IZ2 0 2 2
ERG201 PERFORMANS ALANLARI DUYU MOTORZ2 2 3 4
ERG205 PERFORMANS ALANLARI KOGNİTİFZ2 2 3 4
ERG207 NÖROANATOMİZ2 0 2 2
ERG209 TEMEL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİZ2 3 3 4
ERG223 FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİZ2 0 2 2
İNG237 İNGİLİZCE IIIZ3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15 7 18 21
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG213 ENGELLILIK ve SAĞLIK POLITIKALARIS2 0 2 3
ERG215 TOPLUMSAL KATILIMS1 2 2 3
ERG219 YEME BOZUKLUKLARIS2 0 2 3
ERG221 STIGMA ve ERGOTERAPIS2 0 2 3
MTB217 TÜRK İŞARET DİLİ IS1 2 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IIZ2 0 2 2
ERG204 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİZ2 2 3 4
ERG210 YARDIMCI TEKNOLOJİZ2 1 2 3
ERG220 PERFORMANS ALANLARI PSİKOSOSYALZ3 2 4 4
ERG222 KAS İSKELET SİST.FONKS.YETERSİZLİKLERİNDE ERGO.Z1 2 2 2
ERG226 MESLEKİ UYGULAMAZ0 12 6 6
İNG238 İNGİLİZCE IVZ3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13 19 22 24
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG216 BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPIS1 2 2 3
ERG218 KANSER ve ERGOTERAPIS2 2 3 3
ERG224 ÖZ YÖNETIMS2 0 2 3
MTB218 TÜRK İŞARET DİLİ IIS1 2 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG301 NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARZ3 0 3 3
ERG303 GERİATRİK REHABİLİ. ERGOTERAPİZ2 2 3 4
ERG305 PROBLEME DAYALI ERGOTER. UYGULAMALARIZ2 3 3 4
ERG307 KORUYUCU ERGOTERAPİ ve ÇEVRESEL DÜZENLEMELERZ2 2 3 4
ERG309 ERGOTE. YÖNE. ORGANİ. ve KAY.SİST.Z2 0 2 2
ERG327 PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİZ2 3 3 4
ERG329 EL REHABİLİTASYONU ve ERGOTERAPİZ2 2 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15 12 20 24
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG311 ENGELLI BIREYLERIN INSAN HAKLARIS3 0 3 3
ERG313 ENGELLİLERDE SPOR ve REKREASYONS2 2 3 3
ERG315 DIYABET ve ERGOTERAPIS2 1 3 3
ERG317 GÖRME ÖZÜRLÜLERDE BAĞIMSIZ YAŞAMS2 2 3 3
ERG321 BEL BOYUN OKULUS1 2 2 3
ERG323 REHABILITASYONDA İNTERDISIPLINER YAKLAŞIMS2 0 2 3
ERG325 ÖZEL GEREKSINIMLI ÇOCUK ve BAĞIMSIZ YAŞAMS2 2 3 3
İNG337 İNGİLİZCE VS3 0 3 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG302 MESLEKİ REHABİLİTASYONZ2 3 3 4
ERG304 NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİZ2 2 3 4
ERG306 TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYONZ3 3 4 4
ERG308 ORTEZ ve BİOMEKANİKZ2 3 3 3
ERG322 MOTOR ÖĞRENMEZ2 2 3 3
ERG326 MESLEKİ UYGULAMAZ0 12 6 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11 25 22 24
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG310 DANS ve HAREKET TEDAVİSİS1 2 2 3
ERG314 MENTAL SAĞLIK PROBLEMLERİNDE MESLEKİ REHABİLİTASYOS1 2 2 3
ERG316 KADIN SAĞLIĞIS2 1 2 3
ERG318 YENI DOĞANDA DUYU BÜTÜNLÜĞÜS2 1 2 3
ERG320 ERGOTERAPIST ve OKUL DANIŞMANLIĞIS2 1 2 3
İNG338 İNGİLİZCE VIS3 0 3 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG407 KANITA DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARIZ4 0 4 5
ERG419 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ2 0 2 3
ERG421 MESLEKİ UYGULAMA IZ0 8 4 5
ERG423 MESLEKİ UYGULAMA IIIZ0 8 4 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 16 14 18
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG409 SÜRÜCÜ REHABILITASYONUS2 0 2 3
ERG411 YUTMA BOZUKLUKLARINDA ERGOTERAPIS2 0 2 3
ERG413 KARDİYAK REHABILITASYONDA ERGOTERAPIS2 0 2 3
ERG415 REHABILITASYONDA HAYVAN DESTEKLI YAKLAŞIMLARS2 2 3 3
ERG417 ENGELSIZ ÜNIVERSITES1 2 2 3
ERG425 MESLEKI UYGULAMA VS0 8 4 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG408 ÖĞRENCİ MEZUNİYET PROJESİZ2 4 4 6
ERG418 SAĞLIK İLETİŞİMİZ2 0 2 2
ERG422 MESLEKI UYGULAMA IIZ0 8 4 5
ERG424 MESLEKI UYGULAMA IVZ0 8 4 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 20 14 18
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG410 PULMONER REHABILITASYONDA ERGOTERAPIS2 0 2 3
ERG412 REHABILITASYONDA SANAL GERÇEKLIKS2 2 2 3
ERG414 ÇALIŞMA ERGONOMISI ve İŞLE ILGILI RISK FAKTÖRLERIS2 0 2 3
ERG416 AFETLER ve TOPLUMSAL KATILIMS1 2 2 3
ERG426 MESLEKI UYGULAMA VIS0 8 4 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Servis

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ERG331 SAĞLIKTA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLARS2 0 2 4
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi180
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi60
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240