Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(2018 ve Sonrası Girişli)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT105 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ IZ2 0 2 3
BSO101 BEDEN EĞİTİMİ ve SPORUN TEMELLERİZ2 0 2 2
BSO103 İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESİYOLOJİZ3 0 3 3
BSO105 HAREKET EĞİTİMİZ2 2 3 3
BTE199 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİZ3 0 3 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞZ2 0 2 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİZ2 0 2 3
İNG137 YABANCI DİL IZ2 0 2 3
TKD107 TÜRK DİLİ IZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21 2 22 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT106 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ IIZ2 0 2 3
BSO102 SAĞLIK BİLGİSİ ve İLK YARDIMZ2 0 2 2
BSO104 CİMNASTİKZ1 2 2 4
BSO106 ATLETİZMZ1 2 2 4
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİZ2 0 2 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİZ2 0 2 3
İNG138 YABANCI DİL IIZ2 0 2 3
TKD100 TÜRK DİLİ IIZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15 4 17 27
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSO201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZ1 2 2 3
BSO203 BEDEN EĞİTİMİ-SPOR ÖĞRENME ve ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIZ2 0 2 3
BSO205 MOTOR GELİŞİMZ3 0 3 3
EGT202 ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİZ2 0 2 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10 2 11 15
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSO202 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETİM PROGRAMIZ2 0 2 3
BSO204 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİZ3 0 3 5
BSO206 RİTİM EĞİTİMİ ve DANSZ1 2 2 5
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİZ2 0 2 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10 2 11 19
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSO301 ANTRENMAN BİLGİSİZ2 0 2 3
BSO303 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETİMİZ2 2 3 4
BSO307 YÜZMEZ1 2 2 3
EGT303 EĞİTİMDE ETİK ve AHLAKZ2 0 2 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 4 11 16
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSO302 BECERİ ÖĞRENİMİZ3 0 3 3
BSO304 FİZİKSEL UYGUNLUKZ3 0 3 3
BSO306 DOĞA SPORLARIZ1 2 2 3
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEZ2 0 2 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11 2 12 15
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSO401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1Z2 6 5 10
BSO403 HALK OYUNLARIZ1 2 2 3
BSO405 EGZERSİZ ve BESLENMEZ2 0 2 3
BSO407 EĞİTSEL OYUNLARZ1 2 2 3
EGT402 ÖZEL EĞİTİM ve KAYNAŞTIRMAZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8 10 13 22
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSO402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2Z2 6 5 10
BSO404 BEDEN EĞİTİMİ ve SPORDA ORGANİZASYON ve YÖNETİMZ2 0 2 3
BSO406 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ PROGRAMLAMAZ2 0 2 3
BSO408 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ ve SPORZ1 2 2 4
EGT401 OKULLARDA REHBERLİKZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 8 13 23
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSO108 FUTBOLS1 2 2 3
BSO110 HENTBOLS1 2 2 3
BSO208 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİS2 0 2 4
BSO209 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİS2 0 2 4
BSO210 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİS2 0 2 4
BSO211 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASS2 0 2 4
BSO212 SPOR FELSEFESİ ve OLİMPİZMS2 0 2 3
BSO213 HAREKET ve SPOR FOTOĞRAFÇILIĞIS2 0 2 3
BSO215 BASKETBOLS1 2 2 4
BSO221 VOLEYBOLS1 2 2 4
BSO300 TENİSS1 2 2 4
BSO309 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİS2 0 2 3
BSO310 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMAS2 0 2 3
BSO311 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİS2 0 2 4
BSO312 TAEKWONDOS2 0 2 4
BSO313 ARAŞTIRMA PLANLAMAS2 0 2 3
BSO314 ARAŞTIRMA UYGULAMAS2 0 2 3
BSO315 KARATES2 0 2 4
BSO317 JUDOS2 0 2 4
BSO320 BADMİNTONS1 2 2 4
BSO409 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİS2 0 2 4
BSO410 GELENEKSEL TÜRK SPORLARIS2 0 2 4
BSO411 BİYOMEKANİK S2 0 2 4
BSO412 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR TARİHİS2 0 2 3
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve EĞİTİMS2 0 2 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİS2 0 2 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUS2 0 2 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMAS2 0 2 4
EGT254 ELEŞTİREL ve ANALİTİK DÜŞÜNMES2 0 2 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİS2 0 2 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMES2 0 2 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLERS2 0 2 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİMS2 0 2 4
EGT353 KARAKTER ve DEĞER EĞİTİMİS2 0 2 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMS2 0 2 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜS2 0 2 4
EGT450 AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENMES2 0 2 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKUS2 0 2 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİMS2 0 2 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİS2 0 2 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIS2 0 2 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ ve HAYAT BOYU ÖĞRENMES2 0 2 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ ve İLETİŞİMS2 0 2 3
GKS102 BAĞIMLILIK ve BAĞIMLILIKLA MÜCADELES2 0 2 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA ve GELİŞTİRMES2 0 2 3
GKS104 BİLİM ve ARAŞTIRMA ETİĞİS2 0 2 3
GKS105 KÜLTÜR ve DİLS2 0 2 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞIS2 0 2 3
GKS107 BİLİM TARİHİ ve FELSEFESİS2 0 2 3
GKS108 BESLENME ve SAĞLIKS2 0 2 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASIS2 0 2 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİS2 0 2 3
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi167
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi73
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240