Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT103 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IZ2 0 2 2
BEÖ101 İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESİYOLOJİZ4 0 4 5
BEÖ103 BEDEN EĞİTİMİ ve SPORUN TEMELLERİZ2 0 2 3
BEÖ105 GENEL CİMNASTİKZ1 2 2 4
BEÖ107 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIMZ2 0 2 2
BEÖ109 BASKETBOLZ1 2 2 4
EBB147 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞZ3 0 3 4
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE IZ3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18 4 20 27
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT104 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IIZ2 0 2 2
BEB650 TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMIZ0 2 1 2
BEÖ102 SAĞLIK BİLGİSİ ve İLK YARDIMZ1 2 2 4
BEÖ104 ARTİSTİK CİMNASTİK IZ1 2 2 3
BEÖ106 ATLETİZİMZ2 2 3 4
BEÖ108 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIMZ2 0 2 2
EBB148 EĞİTİM PSİKOLOJİSİZ3 0 3 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE IIZ3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14 8 18 24
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİS1 2 2 3
İST115 İSTATİSTİĞE GİRİŞ IS2 0 2 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ201 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİZ2 2 3 5
BEÖ203 RİTİM EĞİTİMİ ve DANSZ1 2 2 4
BEÖ205 YÜZMEZ1 2 2 4
BEÖ207 HENTBOLZ1 2 2 4
EBB279 ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİZ3 0 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8 8 12 21
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ209 REKREASYONS2 0 2 3
BEÖ211 HAREKET ve SPOR EĞİTİMİNİN FELSEFİ TEMELLERİS2 0 2 3
BEÖ213 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR PEDAGOJİSİS2 0 2 3
EBB213 EĞİTİM SOSYOLOJİSİS2 0 2 3
İNG237 İNGİLİZCE IIIS3 0 3 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ202 ANTRENMAN BİLGİSİZ2 2 3 4
BEÖ204 FUTBOLZ1 2 2 4
BEÖ206 BİLGİSAYARZ2 2 3 5
BEÖ208 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ2 0 2 3
EBB278 EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEZ3 0 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10 6 13 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ210 DOĞA SPORLARIS1 2 2 3
BEÖ212 CANKURTARMAS1 2 2 4
BEÖ214 TEMEL HAREKET BECERİLERİS1 2 2 4
BEÖ216 TENİSS1 2 2 4
BEÖ218 HALTERS1 2 2 4
BEÖ220 AEROBİKS1 2 2 4
İNG238 İNGİLİZCE IVS3 0 3 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ301 PSİKOMOTOR GELİŞİMZ2 0 2 3
BEÖ303 FİZİKSEL UYGUNLUKZ1 2 2 3
BEÖ305 VOLEYBOLZ1 2 2 4
BEÖ307 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMIZ2 0 2 3
BEÖ309 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ IZ1 2 2 3
EBB391 SINIF YÖNETİMİZ2 0 2 3
EBB393 ÖZEL EĞİTİMZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11 6 14 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ311 BADMİNTONS1 2 2 4
BEÖ313 KAYAKS1 2 2 4
BEÖ315 RİTMİK CİMNASTİK S1 2 2 4
BEÖ317 SATRANÇS1 2 2 4
BEÖ319 HALK OYUNLARIS1 2 2 4
BEÖ323 FUTSALS1 2 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ302 EGZERSİZ ve BESLENMEZ2 0 2 4
BEÖ304 ARAŞTIRMA PLANLAMAZ2 0 2 5
BEÖ306 BECERİ ÖĞRENİMİZ2 0 2 4
BEÖ308 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ IIZ1 2 2 5
BEÖ310 DRAMAZ1 2 2 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8 4 10 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ222 BASKETBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS1 2 2 4
BEÖ312 ARTİSTİK CİMNASTİK IIS2 2 3 4
BEÖ314 ELEŞTİREL DÜŞÜNME S2 0 2 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ401 ARAŞTIRMA UYGULAMAZ1 2 2 6
BEÖ403 EĞİTSEL OYUNLARZ1 2 2 5
BEÖ405 OKUL DENEYİMİZ1 4 3 5
EBB491 REHBERLİKZ3 0 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 8 10 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ321 TENİS ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS1 2 2 4
BEÖ407 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ ve SPORS1 2 2 3
BEÖ409 ANTRENMAN BİLMİS3 0 3 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIZ2 6 5 9
BEÖ404 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZ1 2 2 3
EBB498 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 8 9 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEÖ406 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR TARİHİS2 0 2 3
BEÖ408 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÖNETİMİS3 0 3 3
BEÖ410 HAREKET ve SPOR FOTOĞRAFÇILIĞIS1 2 2 3
EBB282 PROGRAM GELIŞTIRMEYE GIRIŞS3 0 3 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi171
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi69
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240