Finansal Ekonomi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO671 MİKROEKONOMİZ3 0 3 7
ECO675 FİNANS MATEMATİĞİZ3 0 3 8
ECO677 FİNANS TEORİLERİZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 23
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO672 FİNANSAL EKONOMETRİZ3 0 3 8
ECO673 MAKROEKONOMİZ3 0 3 7
ECO674 FİNANSAL EKONOMİZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 23
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO694 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 9
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO682 YATIRIM EKONOMİSİS3 0 3 7
ECO683 UYGULAMALI EKONOMETRİS3 0 3 7
ECO684 İŞLETME FİNANSMANIS3 0 3 7
ECO685 ULUSLARARASI FİNANSS3 0 3 7
ECO686 FİNANSAL KARARLAR ve RİSK YÖNETİMİS3 0 3 7
ECO687 MERKEZ BANKACILIĞI ve PARA POLİTİKASIS3 0 3 7
ECO688 ÜLKE RİSKİ ANALİZİS3 0 3 7
ECO689 FİNANSAL PİYASALAR ve KURUMLARS3 0 3 7
ECO690 TÜRKİYE'NİN FİNANSAL YAPISIS3 0 3 7
ECO691 FİNANSAL KRİZLERS3 0 3 7
ECO692 FİNANSAL PİYASALAR İÇİN ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONS3 0 3 7
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi55
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi35
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90