Sosyal Hizmet Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO601 SOSYAL HİZMET KURAM ve UYGULAMALARI Z3 0 3 5
SHO603 SOSYAL POLİTİKA ve SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ Z3 0 3 5
SHO605 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA UYGULAMA IZ1 4 2 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7 4 8 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO609 TIBBİ SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO613 AİLE KURAMLARIS3 0 3 5
SHO614 MADDE BAĞIMLILIĞI ve SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO615 KARŞ. ÇOCUK ve GENÇLİK POLİTİKA. ve HİZMETLERS3 0 3 5
SHO620 AİLEDE ŞİDDET ve SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO624 PARÇALANMIŞ AİLELER ve SOSYAL HİZMETS2 0 2 5
SHO628 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR ve SOSYAL HİZMETS2 0 2 5
SHO632 KANUNLA İHTİLAFA DÜŞEN ÇOCUKLAR ve SOSYAL HİZMETS2 0 2 5
SHO640 AİLE ARABULUCULUĞUS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO602 NİTEL ve NİCEL ARAŞTIRMAZ3 0 3 5
SHO604 SOSYAL HİZMET SEMİNERİZ2 2 3 5
SHO606 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA UYGULAMA IIZ1 4 2 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 6 8 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO607 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK POLİTİKALARI ve HİZMETLERS3 0 3 5
SHO608 PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO610 AİLELERLE SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO611 KARŞILAŞTIRMALI AİLE POLİTİKALARI ve HİZMETLERS3 0 3 5
SHO612 ÇOCUK ve GENÇLERLE SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO616 KANSER ve SOSYAL HİZMETS2 0 2 5
SHO617 ÇOCUK İHMALİ ve İSTİSMARI ve SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO619 YAŞLILIK ve SOSYAL HİZMETS3 0 3 5
SHO622 YOKSULLUK, AİLE ve SOSYAL HİZMETS2 0 2 5
SHO626 SOKAK ÇOCUKLARI ve SOSYAL HİZMETS2 0 2 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi90
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi30
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120